Gudstjänst 11 mars kl 11

Gudstjänst 11 mars kl 11

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 11 mars kl 11. Vi är på upploppet i Markusevangeliet och Jesus har inlett sitt eskatologiska tal (talet om tidens slut). Texten är hämtad från Markus 13:14-27 och handlar om den sista stora nöden innan...
Gudstjänst 19 november kl 11

Gudstjänst 19 november kl 11

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 19 november kl 11! I gudstjänsten medverkar bland andra Totto Renstig, Fredrik Södertun och Monica Pettersson. Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också samtidigt. Vi fortsätter med Markusåret och...
Gudstjänst 12 november

Gudstjänst 12 november

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 12 november kl 11. Vi fortsätter resan genom Markusevangeliet och dagens text är från Mark 7:24-8:21. I gudstjänsten medverkar Tomas Wennerhult med predikan, Lina Salomonsson leder gudstjänsten, Elisabeth Falk...