Söndagstankar 100307 – Inspirerande gudstjänst

”Närvarande gudstjänst” 1 Thess 5:9-28 Om det är något man kan ha – och har – åsikter kring så är det den femte kvaliteten i NFU, nämligen ”Inspirerande gudstjänster”. En församling i Sollentuna ger en gudstjänstgaranti ”Du får tiden tillbaka om gudstjänsten var...

Söndagstankar 100131 – ”Gåvobaserad verksamhet”

Det andra av de åtta kvalitativa särdragen hos växande församlingar i Naturlig Församlingsutvecklings program är ”gåvobaserad verksamhet”. Eller uttryckt med andra ord: ”Rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt uppgift”. Då blir det ”rätt bra”. Jfr...