Veckobrev 110703 – "Nu-fiken…"

Veckobrev 110703 – "Nu-fiken…"

Nyfikne veckobrevsläsare! Lyssnade i kväll på Fredriks Lindströms samtal med Stefan Einhorn i TV-programmet ”Vad är en människa?” Stefan avslutade med tre huvudord, som han  tyckte blivit mycket undervärderade idag. De tre orden är snällhet, tacksamhet och nyfikenhet....