Veckobrev 101003 – ”att återse…”

Reflekterande veckobrevsläsare! Har ännu en gång haft förmånen att vara retreatledare på Klostret inne på Kumlaanstalten. Under fyra dagar har vi mötts – sju personer. Till tystnad, reflektioner, meditationer kring frälsarkransen, samtal, mässa, pilgrimsvandringar....