Språkcafé för kvinnor

Språkcafé för kvinnor

En grupp kvinnor har tagit initiativ till ett språkcafé där kvinnor möter kvinnor. Ett tillfälle där kvinnor med olika erfarenheter och bakgrund träffas och finner ett utbyte. Ambitionen är att det ska bli 1-2 gånger i månaden. Innehållet kan handla om att vara kvinna...