På söndag 9 november kl. 11 är du välkommen att fira Gudstjänst i Slottshagskyrkan. Lennarth Nilsson predikar och Håkan Carlman sjunger.

Som vanligt serveras kyrkkaffe nere i Kärnpunkten efter gudstjänsten .

Välkommen!

Efter kyrkkaffet hålls ett församlingsmöte med extra årsmöte!