Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan nu på söndag 1 mars. Lennarth Nilsson predikar över temat ”prövningens stund” utifrån Matteus 4:1-11. Gudstjänsten leds av Gillis Lindqvist, Lena Carlsvärd sjunger och Lars Thunberg spelar flygel/orgel.

Helena Andersson har musikrytmiken för de yngsta barnen under gudstjänsten.

Och efter gudstjänsten serveras som vanligt gott kyrkkaffe i Kärnpunkten!

Välkomna!