Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan på söndag kl 11.

Gospelkören medverkar, Lennarth Nilsson predikar över 1 Thess 5:9-28, spec vers 19 ”utsläck inte anden”. Vi har även diakonavskiljning.

Under gudstjänsten samlas barnen i Kärnpunkten för Barnkyrka.

Efter Gudstjänsten serveras som vanligt kyrkkaffe i Kärnpunkten.

Välkomna!