På söndag 17 januari är du välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan kl. 11
Under januari är temat ”Vittnesbörd” i våra gudstjänster, hämtat från ett av längtansområdena i vår vision.

I gudstjänsten på söndag är Agneta Boström är mötesledare, Tomas Wennerhult predikar, Johan Tidstrand och Bea Sandell svarar för musiken.

Och som vanligt serveras kyrkkaffe en trappa ner i Kärnpunkten direkt efter gudstjänsten!

Välkommen!

gudstjänst i Slottshagskyrkan