Med anledning av Coronaviruset – uppdaterad 18/3 och 20/3

Med anledning av Coronaviruset – uppdaterad 18/3 och 20/3

Tillsvidare fortsätter vi fira gudstjänst på söndagarna och vår verksamhet i veckorna fortsätter också. Vi följer myndigheternas rekommendationer och följer läget kontinuerligt. Under den här tiden behöver vi visa varandra extra hänsyn. Om du har symptom på...
Klimatgudstjänst – 15 mars kl 11

Klimatgudstjänst – 15 mars kl 11

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 15 mars kl 11. På söndag är det tredje söndagen i fastan, kampen mot ondskan är temat enligt kyrkoåret och vi firar en gudstjänst med klimattema. Kampen mot ondskan i vår tid kan se ut på olika sätt och i...
Mötesplats inför Kyrkokonferensen 2020 – Helsingborg

Mötesplats inför Kyrkokonferensen 2020 – Helsingborg

5 maj kl 18:30 i Slottshagskyrkan inbjuds förtroenderådet till en samling inför kyrkokonferensen 2020. Under kvällen samtalar vi bland annat om inkomna motioner, budget, verksamhetsplan och det gemensamma ansvaret för konferensbeslut. Det kommer representanter från...
X