Veckobrev 131020 – ”Medelvägens mångfaldighet…”

Reflekterande veckobrevsläsare! ”Radikalismen avskyr tid, kompromissen avskyr evigheten. Radikalismen avskyr tålamodet, kompromissen avskyr beslutsamheten. Radikalismen avskyr visheten, kompromissen avskyr enkelheten.” Skrivet av den tyske teologen och motståndsmannen...

Söndagstankar 130623

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. 3Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. 4Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, 5men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Psalm 19 En psalm om...