Söndagstankar 120318 – "Livets bröd"

Johannes evangelium kapitel 6 – Midfastosöndagen Jesus går på vattnet Jesus går folk på nerverna… Kapitel 6 är en”katt-råtta lek” mellan människorna och Jesus men också mellan lärjungarna och Jesus. Han drar sig undan, han blir svårförståelig.. Var är han? Vad gör...