Gudstjänst 22 juni 2008

Gudstjänst 22 juni 2008

Nu på söndag 22 juni är du välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan kl. 10. Caroline Carlman sjunger, Lennarth Nilsson predikar och vi har medlemsvälkomnande. Som vanligt serveras kyrkkaffe efteråt. Välkommen!

Söndagstankar – 080615

Gal 6:1-7, Lukas 6:36-42 En Jesu lärjunge låter definiera sig av Gud – inte av omständigheter. Bergspredikan – där ovanstående är en del av – innehåller några grundprinciper för ett annorlunda liv…med en stor portion humor! Ge inte igen Kräv inte igen Genom sitt liv...

Veckobrev 080615 – Artighet

Kära veckobrevsläsare. Har under  veckan haft några föreläsningar/samtal kring temat etik och moral. Brukar definiera ”synd” som ”handlingar som missar målet med livet” och dygd som ”handlingar som träffar rätt – mitt i livet”. I ”Moralens nycklar”, skriven av...
Gudstjänst och pilgrimsvandring

Gudstjänst och pilgrimsvandring

På söndag 15 juni kl. 10 firar vi gudstjänst i Slottshagskyrkan. Lennarth Nilsson kommer att predika och Caroline Carlman sjunger. Anna Ramsten berättar om sitt kommande uppdrag som volontär i Thailand. Efter gudstjänst och kyrkkaffe leder Lennarth en...

Lödighet – Veckobrev 080608

Kära veckobrevsläsare. Psykoterapeuten Gordon Livingston berättar om en man som kom till honom och beskrev att han tyckte han var alldeles för tystlåten, varpå han ställde mannen följande fråga: ”Har du något att säga då?” Prästen Anders Pilz säger: ”Den största...
X