Veckobrev 101024 – "ord-valet är mitt"

Reflekterande veckobrevsläsare! Ord är viktiga… När vi använder dem… Och hur vi använder orden… Bakom ordet ”debattera” ligger det latinska ordet ”debattere” som  betyder ”att slå ned”. Bakom ordet ”diskutera” ligger det latinska ordet ”discutare” som betyder...

Veckobrev 101017 – "Värmande humor"

Reflekterande veckobrevsläsare! Vissa människor dör aldrig fastän de inte längre lever… De dör aldrig ifrån oss… Jag tänker på Tage Danielsson, som dog för 25 år sedan, 57 år gammal. Eller snarare 57 år ung…. Som få kunde han konsten att förena samhällsengagemang med...

Veckobrev 101010 – ” i ett stycke”

Käre veckobrevsläsare! Vi är några stycken från olika församlingar i Helsingborg som finns med på Hälsomässan på Idrottens Hus. I denna (o)saliga blandning med allt från tupperware till seanser och tarotkort erbjuder vi samtal och bön om välsignelse i en av montrarna....