Pilgrim

Pilgrim kommer av det latinska ordet peregrinus, som betyder främling, eg lantis, någon som bodde utanför Rom. Pilgrimsattributen var korset, staven, hatten, ränseln, skorna, tältet och bönetiderna.Pilgrimen var på ständig vandring med lätt bagage genom denna världens provisorium, med tydlig start och klart mål uttalat.

Pilgrimen var på väg, undvek därigenom riskerna för stagnation, men var samtidigt flexibel att när som helst kunna stanna upp och vara till hands för sin omgivning.

2007-05

Pilgrim
Ordet ”pilgrim” betecknade också den inre vandringen, den livsresa man gjorde skapade avtryck i den inre människan.

Vi ser på kontrasterna mellan ”pilgrimens” och ”turistens” livsstilar… (därmed inget ont sagt om turisten, men väl ett observandum om turistens sätt att leva karaktäriserar årets 52 veckor).

”Pilgrimens” målsättning med sin resa gjorde att han kunde integrera det som hände till en helhet, utifrån den identitet han kände som tillhörig något annat. ”Turistens” flackande mållöshet skapar ögonblickliga identifikationer, som leder till fragment och hemlöshet.

”Pilgrimens” liv är ansvarigt hela tiden, därför kan han leva i stunden utan stress, medan ”turistens” oansvarighet påskyndar att ”leva för stunden” och ständigt är jäktad.

”Pilgrimen” kan känna delaktighet med alla, just därför att han lever i ett ständigt främlingskap, medan ”turistens” utanförskap leder till känslor av ständig övergivenhet.

”Pilgrimen” vill förändras genom det som händer och orkar just därför uthärda och känna friheten inom givna gränser, medan ”turistens” försök till att leva så gränslöst som möjligt skapar en ofrihet som leder till ständiga häftigare upplevelser och vilja att förändra allt och alla andra utom sig själv.

Jag har haft glädjen under några år att varit medvandrare i olika pilgrimsvandringar i vår stad – och på andra platser. Alltifrån en timme till flera dagar.

Den första vandringen gick över Dovre fjäll till Nidaros, nuvarande Trondheim, den senaste i terrängen kring Sundsgårdens folkhögskola.
Du som är intresserad av pilgrims vandringar skicka ett mail.

Pilgrim Lennarth