Scout

Scout

I Slottshagskyrkan, Helsingborg bedrivs Equmeniascout, vilket är Equmenias scoutarbete som är anslutet till Scouterna i Sverige och en del av den världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet...
Gudstjänst i Slottshagskyrkan

Gudstjänst i Slottshagskyrkan

Gudstjänsten på söndagen är veckans höjdpunkt Klockan 10:30 på söndagar samlas alla som vill i Slottshagskyrkan alt Rosengårdskyrkan (se kalender för aktuella uppgifter). Gudstjänsterna kan vara väldigt olika beroende på medverkande. Mötesledare, talare, sångare och...
Royal Gospel Choir

Royal Gospel Choir

Royal Gospel Choirs heter vår kör och vårt mål är att genom sång sprida glädje samt gospelns evangelium. Föreningen är en ideell förening som är demokratisk och inkluderande. Kören består av 30-40 medlemmar i åldrarna 14-83 år. Vi övar och sjunger på gudstjänster i...
Gemenskapsgrupper

Gemenskapsgrupper

Gemenskapsgrupperna är för många den viktigaste samvaron. Det finns ett tiotal grupper som har mellan fem och tio medlemmar i varje. I denna lugna och förstående atmosfär kan man samtala om problem och glädjeämnen, se dem i Bibelns ljus och avsluta kvällen i bön....
Barnkör

Barnkör

Full fart med massor av skoj i vår barnkör. Vi övar sånger, både nya och traditionella, som vi framför vid olika tillfällen tex gudstjänster och konserter. Barnkören övar på måndagar i Slottshagskyrkan  (N. Långvinkelsgatan 26 / Kärngränden). Barnkören JoyfulMåndagar...