Gudstjänst  18 mars kl 11

Gudstjänst 18 mars kl 11

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 18 mars kl 11. I gudstjänsten medverkar Totto Renstig som mötesledare, Sara Sjölander predikar, Lars Thunberg spelar, Lena Carlsvärd och Hanna Forsberg sjunger. Det är sista söndagen innan påskveckan, som...
Gudstjänst 11 mars kl 11

Gudstjänst 11 mars kl 11

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 11 mars kl 11. Vi är på upploppet i Markusevangeliet och Jesus har inlett sitt eskatologiska tal (talet om tidens slut). Texten är hämtad från Markus 13:14-27 och handlar om den sista stora nöden innan...
Gudstjänst 25 februari

Gudstjänst 25 februari

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan 25 februari kl 11. Vi fortsätter med Markusåret och dagens texter är hämtade ur Markusevangeliet 12:35-44. I gudstjänsten medverkar bland andra Fredrik Södertun som predikar, Catarina Palmkvist leder gudstjänsten och...
Gudstjänst 21 januari kl 11

Gudstjänst 21 januari kl 11

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan 21 januari kl 11. Vi har tagit upp Markusåret igen och texterna är hämtade från Mark 10:1-31 varav barnkyrkan pratar om en mindre del av detta textavsnitt. Det är en inte helt enkelt textavsnitt att hantera. Men om man...
Gudstjänst 19 november kl 11

Gudstjänst 19 november kl 11

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 19 november kl 11! I gudstjänsten medverkar bland andra Totto Renstig, Fredrik Södertun och Monica Pettersson. Barnkyrkan/söndagsskolan samlas också samtidigt. Vi fortsätter med Markusåret och...