Örestrand 2 april – Kyrka för hela livet

Örestrand 2 april – Kyrka för hela livet

Den 2 april kl 10-15 samlas församlingarna inom Equmeniakyrkan i nordvästra Skåne på Örestrand med temat ”Kyrka för hela livet”. Välkommen till en dag med föreläsningar, samtal, lunch och gudstjänst. Medverkande är bl a Charlotte Thaarup, Maria Berglund,...
Församlingsdygn 9-10 september

Församlingsdygn 9-10 september

Välkommen med på församlingsdag(ar) på Örestrand 9-10 september. Vi startar fredag eftermiddag/kväll och avslutar lördag eftermiddag efter fika. Kl 18 (fredag) serveras kvällsmat bestående av soppa, bröd och smör med dricka därtill. Vi kommer at ha 4 ”pass” av...
Cafégudstjänst på Örestrand 3 juli kl 17

Cafégudstjänst på Örestrand 3 juli kl 17

Välkommen till en lite annorlunda gudstjänst tillsammans med Rosengårdskyrkan på söndag ute på Örestrand kl 17. Det blir en ny form av gudstjänst, där vi börjar med fika som övergår i en predikan/betraktelse och sedan avslutar vi med nattvard, sång och...
Tisdagskvällar på Örestrand

Tisdagskvällar på Örestrand

Vi träffas på Örestrand under trevliga och lättsamma förhållanden… Kanske njuter man av en dag vid stranden, spelar lite kubb, fikar på caféet, njuter och deltar i underhållning och har gemensam bön…. Än är programmet inte helt spikat, men håll utkik här på...
Regionsgudstjänst på Örestrand 27 april

Regionsgudstjänst på Örestrand 27 april

Välkommen till gudstjänst på Örestrand på söndag 27 april kl 11. Equmeniakyrkans församlingar i nordvästra Skåne ansvarar för gudstjänsten. Sofia Camnerin, kyrkoledare Equmeniakyrkan, och Royal Gospel Choir tillsammans med Erland Sjunnesson medverkar. Efter...