Gemensam gudstjänst på Örestrand 1 april kl.11

Vi firar gemensam gudstjänst med regionens församlingar inom Gemensam Framtid på Örestrand 1 april kl 11. Tema: ”Framgångsrik eller fruktbärande..?” Per Sjölander, Håkan Carlman, Malin Olsson, Elisabeth Falk, Anders Johansson, Lennarth Nilsson  m fl Kl 12.30 äter vi...
Församlingsdag på Örestrand – lörd 3 sep

Församlingsdag på Örestrand – lörd 3 sep

Församlingsdag på Örestrand Lördagen 3 september Tema: ”Drömmen om den lekfulla församlingen…” 9.00 Vi firar nattvard på stranden 10.00 Fika 10.30 Peringe Pihlström lotsar oss in i ”Ett lekfullt allvar och/eller den allvarliga leken?” 13.00 Lunch 14.00 ”lekande lätt...
Församlingsdag på Örestrand 4 september

Församlingsdag på Örestrand 4 september

Församlingsdag på Örestrand 4 september från kl 9-19 Tema ”Om ett liv nära Gud och varandra…” ”Hur bli nära vän med Gud…” 09.00 Nattvard på stranden 09.30 Introduktion ”Hur blir man nära vän med Gud?” Brainwriting 10.15 Fika 10.45...

Församlingsdag på Örestrand Lördagen 29 augusti

Församlingsdag på Örestrand Lördagen 29 augusti Tema: ”Vidare…” 09.00 Brödsbrytelse (Nattvard) på stranden 10.00 Fika 10.30 Vi lär känna Linda Axelsson Vi går vidare med vår gudstjänstvision, gemensamt och i grupper 13.00 Lunch 14.00 Diverse...
Församlingsdag på Örestrand 4 september

Församlingsdag på Örestrand – Lördagen 6 september

Församlingsdag på Örestrand Lördagen 6 september Tema: Församlingen-Kristi kropp 09.00  Brödsbrytelse (Nattvard) på stranden 10.00  Fika 10.30  Introduktion av temat, vi möts i olika grupper 13.00  Lunch 14.00  Diverse aktiviteter/planeringar/fika 17.00  Gudstjänst,...
X