Församlingsdag på Örestrand Lördagen 29 augusti

Tema: ”Vidare…”
09.00 Brödsbrytelse (Nattvard) på stranden
10.00 Fika
10.30 Vi lär känna Linda Axelsson
Vi går vidare med vår gudstjänstvision, gemensamt och i grupper
13.00 Lunch
14.00 Diverse aktiviteter/planeringar/fika
17.00 Vi firar gudstjänst, som en frukt av dagens samtal och aktiviteter
18.00 Grillning …

Pris: 150 kr/per vuxen,
90 kr/5-10 år,
0-4 gratis
max familjepris: 400 kr

Anmäl dig till pastor@slottshagskyrkan.se
till exp eller på lista i foajén före 23 augusti!!! OBS!!!
Anmäl specialkost!