Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 22 april kl 11.

I gudstjänsten medverkar Totto Renstig som leder gudstjänsten, Fredrik Södertun predikar, Lars Thunberg spelar och Lena Carlsvärd sjunger.