Sommarens gudstjänster

Söndag 15 juni 10.00 Gudstjänst Tema: Gud – Fader, Son och Ande Gudstjänstledare Ingela Dalesjö, predikan av Sara Sjölander, sång och musik av Lennart Björk och Helena... 

Sommarens gudstjänster

Välkomna till gudstjänst med nattvard på söndag 6 juli kl 10

Tema: Förlorad och återfunnen

Gudstjänstledare Ingela Dalesjö, predikan av Linda Axelsson, sång och musik av Lena
Carlsvärd och Bea Sandell. Kyrkkaffe.

Gammaltestamentlig text: Jes 66:12-14
Epistel: 1 Petr 5:5-11
Evangelium: Luk 15:11-32
Psaltarpsalm: Ps 119:170-176

En av de vanligaste och mest välkända liknelserna ligger till grund för dagens text: Den
förlorade sonen. Det är ibland en väldigt jobbig stund för en förälder när ens barn
lämnar: ”Har jag fostrat och väglett på ett bra sätt?” ”Barnet, för de är ju alltid ens lilla barn,
skulle vara mer moget än vad det är”, ”detta kommer aldrig gå eftersom känslan för pengar
och sparande inte finns!” Och just det sista måste ha gjort väldigt ont då han säkert fick höra
på ryktes vägar hur det gick för sonen. Samtidigt kan vi läsa om en kärlek till sitt barn som är
så stark att ingenting kan få den att brytas.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140629 – ”Kort och gott – länge och väl…”

Reflekterade veckobrevsläsare!

De flesta statsmän och länder har valspråk.
En ofta kort och kärnfull sentens som uttrycker ett mål eller underliggande tanke.
Men jag tror att vi alla har något visdomsord som vi går och gnolar på.
För egen del myntade min morfar, som en period bodde i landet ”over there”, följande:
”If You don´t succed, try again..”
De orden har funnits där när jag varit på väg att ge upp och knuffat mig vidare i livet.
En annan variant på samma tema har komikern Ronny Eriksson från Roknäs initierat då han säger att
”Kom ihåg en sak, det är aldrig för sent att ge upp…” och där jag drog slutsatsen att
”därför skall man vänta så länge som möjligt med det…”
Inom tolvstegsrörelsen finns fem deviser, väl värda att lägga på minnet.

 • Ta det lugnt.
 • En sak i taget.
 • Det viktigaste först.
 • Gör det enkelt.
 • Lev och låt leva.

Dom behöver egentligen inte utläggas, endast utövas och upplevas…
Följer vi dessa deviser, så blir livet mycket lättare både för oss och för vår omgivning.
”Upp till devis” uppmanar jag oss alla…
Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140622 – ”Att gilla läget för att kunna förändra läget…”

Reflekterande veckobrevsläsare!

Tolvstegsarbetet är indränkt i den atmosfär som sinnesrobönen framkallar.
Att be är erkänna att jag inte själv klarar mitt liv…
Så här tänker jag när jag ber denna bön:
Gud” (”sådan jag tänker mig honom”) blir en trampolin för att våga ta steget utanför min egen ”trygga” sfär.
Sinnesro” är något jag ber om, det är inget jag kan prestera, jag öppnar mina händer för att ta emot lugnet som en gåva inifrån…
Att acceptera” handlar inte om att resignera utan om att ”gilla läget”
Det är som det är, just nu…
…jag kan inte förändra min historia…
…jag kan inte förändra cirka 7 miljarder människor…
…jag kan inte förändra min utgångspunkt…
Istället för att älta samma gamla olösta och omöjliga problem kan jag lägga min energi på det förändringsbara…
Mod” förutsätter att jag är rädd för att utsätta mig för förändring i tankar och handlingar samtidigt som jag vågar öppna upp för hoppet om nya möjligheter…
Förstånd att inse skillnaden” betyder att jag väljer utifrån mitt förnuft och förväntar mig ett resultat istället för att som tidigare låta känslorna styra och inte orka med att se konsekvenserna…
I hela sin version är sinnesrobönen följande:

”Gud,
ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra;
mod att förändra det jag kan;
och förstånd att inse skillnaden.

Hjälp mej att leva en dag i taget;
Att glädjas åt ett ögonblick i sänder;
och att acceptera motgångar
som en väg till frid.

Hjälp mej att – likt Honom – ta denna syndiga värld
precis som den är,
inte såsom just jag vill ha den.

Hjälp mej att lita på att Gud gör allt väl
om jag överlåter mej åt Hans vilja.

Ge mej nåden att få leva någorlunda lycklig
i detta livet – och i fullkomlig
salighet tillsammans med Honom
i det tillkommande”

En bön att rekommendera i livets alla situationer.

Ett liv med sinnesro önskar lennarth
Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Välkomna till gudstjänst på söndag 22 juni kl. 10.00

Tema: Den Högstes profet

Gudstjänstledare Karin och Michael Ljungberg, predikan av Tomas Wennerhult, sång och musik av Lisa Falk och sin familj! Kyrkkaffe.

Gammaltestamentlig text: Jes 42:5-9
Epistel: Apg 10:37-38
Evangelium: Luk 1:67-80
Psaltarpsalm: Ps 96

I Lukasevangeliet får vi möta Sakarias. Han var präst i templet i Jerusalem, men inte vilken präst som helst: han hade den profetiska gåvan, alltså möjligheten att få veta vad som ska ske i framtiden. Så när han såg på sin son fylldes han av Guds Ande som gav honom kunskap om vad sonen skulle göra som vuxen. Sakarias fick veta att sonen också skulle få gåvan att vara profet. Han fick reda på att sonen skulle bana väg för något större. Antar att han kände en enorm stolthet för att hans son, Johannes Döparen, skulle få samma gåva som honom själv. Samtidigt visste han nog också vilka motgångar man mötte som profet och då antog han säkert att Johannes skulle möta samma motgångar, vilket antagligen gjorde honom lite ledsen.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140615 – ”Kurs för livet…”

Reflekterade veckobrevsläsare!

Tolvstegsprogrammet är en inre resa på väg mot ett rätt bruk av livet!
Bakgrunden till att vi börjar missbruka livet är vår längtan efter att vara ständigt lyckliga.
Detta jagande efter lycka leder oss in i komplicerade situationer, vilka i sin tur leder oss till en sjukligt abnorm kärleks- och tillitsrelation till händelser och objekt.
Istället för den eftersträvansvärda harmonin blir livet disharmoniskt.
Lyckan är nämligen alltid en biprodukt av något annat…
Missbruk är som cancer, en okontrollerbar förökning av något som från början insatt i sitt sammanhang var gott och nyttigt.
Missbruk tänker vi oss ofta ett specifikt handlande med alkohol, droger, pengar, mat etc.
När vi blivit av med ”den ovanan” så är det klart.
Men i de flesta fall handlar det om en hel missbrukspersonlighet.
Ett ”tänk” som styr vårt beteende, och som ofta glider över från ett missbruk till ett annat.
Men detta ”tänk” är inte logiskt intellektuellt utan kan hellre beskrivas som ”emotionell logik”.
Kort uttryckt: ”Jag vill ha det jag vill ha – och jag vill ha det nu…”
Missbruk handlar om att uppnå intensitet så snabbt som möjligt.
Sinnesförändringen som uppstår ger missbrukaren en illusion av att ett behov blivit tillfredsställt…
Detta leder i sin tur till begär med knuten hand och isolering som följd…
Ett sunt bruk leder oss så småningom till intimitet…
Att bjuda livet den öppna handen och låta det ske som sker…
Låt oss med björnen Baloo som körledare öva oss i ”Var nöjd med allt som livet ger…”

En vecka fylld med intimitet önskar lennarth
Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Välkomna till gudstjänst på söndag 15 juni kl. 10.00

Välkomna till gudstjänst på söndag 15 juni kl. 10.00

Tema: Gud – Fader, Son och Ande

Gudstjänstledare Ingela Dalesjö, predikan av Sara Sjölander, sång och musik av Lennart Björk och Helena Andersson. Kyrkkaffe.

När Jesus kommer till sina (bästa?) vänner har en av dem dött. Marta, syster till den avlidne, är ledsen såklart, framför allt då hon förlorat sin bror men också för hon visste att Jesus kunde göra människor fria från sjukdomar. Nu kom han försent och beklagade sig för honom. Jesus sade till henne att Lasaros skulle uppstå och när Marta förstod att han menade i nutid bedyrade hon hans Gudomlighet.

Gammaltestamentlig text: 1 Mos 18:1-8
Epistel: Apg 4:5-12
Evangelium: Joh 11:18-27
Psaltarpsalm: Ps 113:1-6

Välkomna!

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Sommarens gudstjänster

Sommarens gudstjänster

Söndag 15 juni
10.00 Gudstjänst
Tema: Gud – Fader, Son och Ande
Gudstjänstledare Ingela Dalesjö, predikan av Sara Sjölander, sång och musik av Lennart Björk
och Helena Andersson. Kyrkkaffe.

Söndag 22 juni
10.00 Gudstjänst
Tema: Den Högstes profet
Gudstjänstledare Karin och Michael Ljungberg, predikan av Tomas Wennerhult, sång och
musik av Lisa Falk och sin familj! Kyrkkaffe.

Söndag 29 juni – i Rosengårdskyrkan på Brytstugevägen 2
10.00 Gudstjänst
Tema: Kallelsen till Guds rike
Predikan av Anders Johansson, sång och musik av Mari Stroh. Barndop.

Söndag 6 juli
10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Förlorad och återfunnen
Gudstjänstledare Ingela Dalesjö, predikan av Linda Axelsson, sång och musik av Lena
Carlsvärd och Bea Sandell. Kyrkkaffe.

Söndag 13 juli – i Rosengårdskyrkan på Brytstugevägen 2
10.00 Gudstjänst
Tema: Att inte döma
Predikan av Björn Sandell, medverkan av Klaus Schneider, sång och musik av Marie Stroh.

Söndag 20 juli
10.00 Gudstjänst
Tema: Sänd mig
Gudstjänstledare och predikan av Sara Sjölander, sång och musik av Per Sjölander och Erik
Wing. Kyrkkaffe.

Söndag 27 juli – i Rosengårdskyrkan på Brytstugevägen 2
10.00 Gudstjänst
Tema: Efterföljelse
Gudstjänstledare Siw Leijon, predikan av Gunnar Göthborg samt sång och musik av Per
Leijon.

Söndag 3 augusti
10.00 Gudstjänst med Nattvard
Tema: Jesus förhärligad
Gudstjänstledare Catarina Palmqvist, predikan av Andreas ”Ante” Lindström, sång och musik
av Lennart Björk och Hanna Forsberg. Kyrkkaffe.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140608 – ”Att tanka tänkandet med handlandet…”

Veckobrev 140608 – ”Att tanka tänkandet med handlandet…”

Reflekterade veckobrevsläsare!

Vi pratade i veckan på behandlingshemmet om vad som kännetecknar ett glädjefyllt liv.
Formeln F gånger A blev en utgångspunkt, där ”F” står för ”frihet” och ”A” står ”ansvar”!
Om du har 100 i frihet, dvs ”gör vad du vill” men inte tar ansvar för konsekvenserna så blir resultatet av ett hundra gånger noll lika med noll
Och om du har ett ”100%-igt”ansvar för allt och alla men saknar frihet och glädje att utföra det, så blir resultatet noll gånger hundra lika med noll
Men om du har ”10” i frihet och ”10” i ansvarighet så blir resultatet 10 gånger 10 lika med 100
När det finns en god balans i spänningen mellan friheten och ansvarigheten mår vi som bäst.
Att inte ta större ansvar än vi kan känna frihet och inte agera friare än vi tar vårt ansvar för vad vi gör är ett bra riktmärke.
Ignatius av Loyola, jesuitordens grundare, gör i sin bok ”Andliga övningar” följande sammanfattning:

Andliga övningar för att
övervinna sig själv
och
ordna sitt liv
utan att styras
av någon enda oordnad böjelse
Detta tänk ligger till grund för den Ignatianska spiritualiteten.
Under en period av längre sängliggande pga att ha blivit sårad i strid upptäcker Ignatius att det blev helt olika resultat i hans livs känslor om han drömde om helgon eller fantiserade om krigiska erövringar.
Att istället för att säga ”så´n är jag” börja tänka ”sådan vill jag vara…”
Möjligheten till förändring finns tillgänglig utan att förlora personligheten…
Det är detta som ligger till grund för bland annat det förändringsarbete som Kumlaanstaltens klosterverksamhet är med och bidrar till.
Konkreta övningar som stärker den oftast identitetssvaga människan att vara modig att ta steg som hitintills sett omöjliga ut.
Det vi har att välja mellan är att antingen gång på gång tvingas tappa taget och in i kaklet fortsätta förneka att vi har problem trots de konsekvenser som vi får det jobbigt med eller att frivilligt släppa taget och därmed använda krafterna för att tillåta ett förändringsarbete som ger goda resultat.
Vad drömmer/fantiserar du om…?

Låt oss handlingskraftigt drömma om goda förändringar önskar lennarth

Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Välkomna till gudstjänst på söndag 8 juni kl. 10.00

Välkomna till gudstjänst på söndag 8 juni kl. 10.00

”I söndags pratade jag ju om mellanrummet som lärjungarna befann sig i. De visste inte exakt när och hur det skulle bli, bara ATT det var tänkt en förändring. Nu var det över. Nu var liksom lärjungarnas Adventstid slut. Och nu var det språkets tid.

I och med Andens ankomst fick de ett nytt språk: tungotalet. Nu talade de till varandra fast de inte förstod vad de sade. Men inte bara det språket. Förmågan att prata inför folk: frimodigheten att vittna och berätta. Och till sist det visade språket, ett språk som kunde förstås även om du inte var israel, jude, palestinier eller hedning. Nu kunde de göra under som visade på himlen, övernaturliga saker de inte kunnat förut.”

Andreas ”Ante” Lindström, pastor

Välkommen till Slottis på söndag 8 juni kl. 10.00. Lars Thunberg och Hanna Forsberg sjunger och spelar, Sara Sjölander leder och Andreas ”Ante” Lindström predikar.

Och direkt efter gudstjänstfikat finns möjlighet att följa med på barnkyrkans utflykt till Pålsjö slott.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Kryptan i Grytan 7 juni kl 18

Kryptan i Grytan 7 juni kl 18

Säsongsavslutning för Kryptan i Grytan, Slottshagen 7 juni kl. 18.

På scen under kvällen bl a:

Stella
Beatpunkz
Voicemix
Elin & Tove
Oskar, Rebecca & Emmelie
Brotherhood
The Mad Gardners
m fl

Grillarna kommer att vara välfyllda!

Välkomna!

Vid regn kör vi i Kärnpunkten, N. Långvinkelsgatan 26.

Mer info om Kryptan i Grytan hittar du Facebook.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Kom med på barnkyrkans utflykt till Pålsjö slott 8 juni

Kom med på barnkyrkans utflykt till Pålsjö slott 8 juni

Kom med på barnkyrkans utflykt till Pålsjö slott

NÄR?
Den 8 juni, direkt efter gudstjänstfikat.

Ta med picknick och solstolar, bjud med släkt och vänner.
Det blir lekar för barn och äldre.

Ni som har plats i bilen, erbjud gärna någon annan skjuts.

VÄLKOMNA!

P.S. Vid regn ställs utflykten in D.S

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140601 – ”Att förändras eller oförändras…”

Veckobrev 140601 – ”Att förändras eller oförändras…”

”Bara den som kan tacka nej till en middagsbjudning utan att ange anledningen är riktigt fri” har någon sagt.
Så otroligt svårt att säga nej utan att behöva förklara, försvara eller bortförklara.
Jag jobbar själv på det, och ibland återfaller jag i gammalt beteende.
Sjätte steget handlar om att ”vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla våra karaktärsfel…”
”Jag är beredd att låta mig förändras…”
Hisnande tanke…
Att erkänna mina fel är ett tillräckligt svårt steg…
Men att tillåta förändring av min karaktär..?
”Karaktär betecknar en persons kännetecken, egenskaper eller läggning.” (Wikipedia)
Kommer från grekiskans ”karakter” som betyder ”det som är inristat”.
Karaktär får vi genom att rista in ett mönster i vår personlighet genom återkommande handlingar.
Ibland säger vi ”jamen, han/hon är ju så´n…” vilket betyder att vi ser det som om den personen inte går att förändra.
Ibland säger vi så om oss själva också, vilket oftast betyder att vi inte vill förändra vårt beteende.
Kanske är det rädslan att vi då inte längre vet vilka vi är, om vi inte handlar på det gamla vanliga sättet?
Istället för att ge oss själva chansen att låta vår personlighet (som jag tänker mig sitter djupare än vår karaktär) mogna fram inifrån genom ett nytt sätt att handla.
Det är fortfarande så att jag kan inte själv förändra mig, men jag kan bestämma mig för att tillåta förändring.
Och oftast hjälper livets omständigheter till…
Har just avslutat läsningen av boken ”En man som heter Ove”…
En fascinerande läsning av en person som var till synes helt oförändringsbenägen, men som finurligt beskriver hur förändring ändå blir möjlig.
Någon har sagt: ”Vi tänker oss inte till ett nytt sätt att handla utan vi handlar oss till ett nytt sätt att tänka”…

En pågående förändring önskar lennarth

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!