Stickcafé hösten 2014

Nu är hösten snart här och med den drar stickcafét åter igång. Vi träffas i Slottshagskyrkan/Kärnpunkten kl 14 under följande dagar: 7 okt 21 okt 4 nov 18 nov 2 dec Kaffe... 

Stickcafé hösten 2014

Veckobrev 141026 – ”Kärlekens praktik…”

Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag växte upp med ett liv som var ganska mycket präglat av plikt.
Kanske inte så underligt med kung Gustav VI Adolfs tunga valspråk ”Plikten framför allt” i min lilla portmonnä!
Vid närmare eftertanke så tror jag inte att pliktmedvetandet har skadat mig, men helt klart bidragit till att utveckla en något för stor ansvarskänsla i vissa sammanhang.
Nuvarande kungens valspråk ”För Sverige – i tiden” känns lite lättare att leva med.
Alldeles oavsett våra kungars valspråk så har vi glidit mot ett mera lustbetonat sätt att leva.
Vi gör gärna det som ”känns bra”
Finns det en möjlighet att koppla ihop plikt med känsla utan att det blir ”plikt-känsla”?
Vår vän Ignatius av Loyola levde under många år med tron att strävandet i att försöka imitera helgonen skulle göra honom god.
Det som i dagligt tal kallas ”Fake it and You make it”
Så småningom insåg han att det inte handlade om att försöka kopiera någon annan utan att istället finna Gud i sitt eget livs äkthet.
Jag tror att självkännedom och Gudskännedom hänger samman.
Vi kan inte lära känna oss själva utan att lära känna den Gud som skapat oss och älskar oss.
Vi kan inte lära känna den barmhärtige Guden utan lära känna våra egna mörka djup och ljusa höjder.
Livet fylls med distraktioner, störningar som vill slunga oss från det centrala till det perifera.
Reflektionen handlar om att få tid till att återta vårt centrum…
Att finna kallelsen i livet som präglas av att både kärlek och tjänst!
Paradoxalt nog är det så att det vi mest längtar efter är det vi är mest livrädda för.
Vi längtar efter att älska och bli älskade men är livrädda för att detta skall inkräkta på vår frihet.
Detta beror på att vi felaktigt kopplar samman frihet och oberoende.
Oberoende leder till ensamhet och isolering.
Så kallad ”frihet” utan förankring leder till vilsenhet!
Sann frihet leder till tjänst i kärlek …
Kyrkofader Augustinus uttrycker detta i sitt mest vågade uttalande:
”Älska- och gör vad du vill”…

Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Bibelhelg med K-G Larsson 8-9 november

Bibelhelg med K-G Larsson 8-9 november

K-G Larsson växte upp i Åsljunga på Missionshemmet där föräldrarna var föreståndare.I tonåren drabbades han i Helsingborg av Guds kallelse till att bli förkunnare och efter fyra års studier hamnade han i Norrland, där han fortfarande bor kvar med hustrun Gun-Eva. Hans första åtta år hamnade i svallvågorna av den stora väckelsen i Piteåbygden då ca 700 personer kom till tro inom loppet av några veckor.
K-G kallades 1978 till Örnsköldsvik som pastor i EFS. Efter 25 år i Ö-vik tjänade K-G som pastor Alingsås i 8 år för att sedan återvända till Ö-vik som föreståndare i Pingstförsamlingen. Idag reser K-G på heltid som förkunnare i Norden och leder dessutom regelbundna gruppresor till Israel.

Lördag den 8 november
09.00–10.00 Kaffe med fralla till självkostnadspris i Kärnpunkten.
10.00-12.00 Bibelstudium I med frågestund: Det unika med församlingen.
12.00–14.00 Paus för lunch på stan eller i eget hem
14.00–16.30 Bibelstudium II med frågestund: Tanken med Gudsrike. Kaffe i Kärnpunkten

Söndag den 9 november
11.00-12.30 Gudstjänst i Slottshagskyrkan med K-G Larsson,
Royal Gospel Choir, Elisabeth Falk och Erland Sjunneson.
Vårt samhällsansvar: Vad vi som kristen församling kan bidraga med i vår kallelse.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Välkommen till gudstjänst söndag 26 okt kl 11

Temat är ”Trons kraft” och här kan ni läsa de föreslagna texterna:
Gammaltestamentlig text: Jos 2:1-15
Epistel: Heb 11:29-33
Evangelium: Mark 2:1-12
Psaltarpsalm: Ps 73:23-26

På söndag ska vi prata om ett av de mest kända undren som Jesus lät göra: Den lame mannen som firades ner genom taket framför Jesu fötter.

Fyra vänner bar på en femte. Jag vet inte vilken lyftanordning de hade eller hur långt de gått, men jag antar att det var en kraftansträngning för dem så det skulle inte förvåna mig om mjölksyran sprutade. Men de fortsatte ändå. De upplevde kanske att de inte hade något val. Kosta vad det kostade ville, deras kompis skulle till Jesus. Deras tro på att Jesus kunde göra honom frisk gav dem kraft att fortsätta gå och bära. Tro gav styrka och vilja. Tack vare deras tro orkade de ta ett steg till. /Ante

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 141019 – ”Ordnat eller oordnat liv…?”

Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag nämnde om Ignatius av Loyola i förra veckobrevet.
Den ignatianska spiritualiteten har sin grund i något som  i djupet är identiskt med tolvstegsandligheten.
Trettiodagars retreaten innehåller reflektioner kring den egna livsberättelsen följt av texter och meditationer över Jesu liv, död och uppståndelse.
Ur detta föds en utmanande sammanfattning:
”Att arbeta med andliga övningar för att övervinna sig själv och
ordna sitt liv utan att styras av någon enda oordnad böjelse.”

Smaka på denna sats…
Så fyllt av en livsbejakande hållbar inställning…
Tänk att kunna leva ett ordnat liv utan att behöva styras hit och dit av våra flaxiga begär…
Tänk att kunna leva ett stabilt liv utan att behöva kastas hit och dit av alla våra önskningar…
Genom att scanna av våra liv pågår ett arbete som befriar oss från att leva ett inkrökt liv…
Det arbetsamma livet bygger på att vi sätter oss själva i centrum.
Som barnet: ”Jag vill ha allt – nu med en gång…”
Denna förutsättning leder oss fel i förhållande till vår omgivning, ungefär som när vi börjar knäppa rätt knapp i fel knapphål.
Det blir ändå helt fel…
Vi behöver kämpa med oss själva för att dag efter dag segra och vinna över oss själva…
Och vi har skapelsens och frälsningens Gud på vår sida…
”Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud” skriver Paulus i Nya Testamentet.
En ”win-win” situation att styra våra förvirrade steg rakt igenom problemets kärna och sedan stadigt gå vidare…
…steg för steg på fridens stig…

Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Välkommen till gudstjänst 19 okt kl 11

”Att hitta en vacker pärla, att älska Jesus och att lyssna i tro är att sätta Jesus först.” Så lyder tankarna som Sara Sjölander har inför söndagens predikan på gudstjänsten. Temat för gudstjänsten är det hon skriver; att lyssna i tro och som ni säkert förstår handlar evangelietexten bl. a. om pärlan i åkern.

Totto Renstig är gudstjänstledare, sången och musiken leds av Berth Lideberg och Pär Tornberg.

Varmt välkomna!

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 141012 – ”Att stanna upp för att känna vidare…”

Reflekterande veckobrevsläsare!

”Vi fortsatte vår självrannsakan…”
Hur gör vi det?
Det finns aldrig någon automatik i att grundlägga nya vanor.
Automatiken sitter i de gamla vanor och ovanor som vi lagt oss till med.
Därför är de dagliga besluten livsviktiga för ständiga korrigeringar…
Därför är det nödvändigt att frilägga tid…
Tid för reflektion…
Återkommande tid för att syna vårt livs tankar och handlingar…
Daglig tid så att det inte samlas för mycket skräp i vårt innersta vilket får negativa konsekvenser mellan oss och vår omgivning…
Observera att vi synar oss inte för att fördöma oss själva.
Vi vill låta syna oss för att fortsätta leva i försoning och sona det som behöver gottgöras.
Vi vill också syna det goda vi gjort för att kunna fortsätta och fördjupa de konstruktiva gärningarna.
Jesuitordens grundare Ignatius av Loyola hade som grundprincip att känna på eftersmaken av sina tankar och handlingar.
En dålig eftersmak gav honom fingervisning om att omedelbart upphöra med vad han tänkte på/handlade.
En god eftersmak fyllde honom med frimodighet att fortsätta i just den riktningen.
På så sätt tog han sig själv och sina känslor på allvar.
I missbruket vågar vi inte lita på våra känslor, eftersom vi lever i en förnekelse som stänger av vårt äkta känsloliv.
Av denna anledning är inkännandet och reflekterandet av våra känslor livsviktiga för vår personliga mognad och stabilitet.
Så se fram emot en ”känn-bar” tid…
Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Församlingläger 3-4 okt på Sörgården

Även denna höst erbjuder vi ett gemenskapsläger!

I år styr vi kosan mot Sörgården som ligger utanför Örkelljunga, fyra mil från Helsingborg. Det blir två dagar med mycket tid att vara tillsammans, både barn och vuxna. När det är aktiviteter för de yngre träffas de äldre för sina, men oftast är vi alla med varandra. Lägrets pris är 250:-/person och 100:-/barn. Betala gärna på plats, kyrkans kollektomat eller bankgiro 5043-6328.

Fredag:
18.00 Mat, inkvartering
19.00 Alla tillsammans!
21.30 Fredagsmys och andakt 22.30 Kvällsinnebandy med Filip

Lördag:
07.30 Ut och spring med Tomas 08.30 Frukost
09.30 Morgonbön
10.00 Alla går vi ut och letar frågor
Fika
11.30 Vision 2020: Vi drömmer om Slottis! 13.00 Lunch och städning
14.30 Avslutning och hemresa

 

 

 

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140928 – ”Soning pågår…”

Reflekterade veckobrevsläsare!

”Det var inte mitt fel” är en klassisk replik.
Redan de första människorna i Gamla Testamentets skapelseberättelse använde sig av tricket ”kast med egen skuld” för att skicka över ansvaret för sitt handlande till ”någon annan”.
Likt bumerangen dyker dock skulden upp från oväntat håll…
Så småningom växte en offerindustri fram inom judendomen, vilket fick sin kulmen på den stora försoningsdagen, Yom Kippur, som förresten firas nu på fredag.
Två felfria bockar valdes ut.
En bock lades på altaret för att offras.
Därefter bekände översteprästen folkets synder och lade dem symboliskt på den andre bockens huvud, och bocken skickade ut i öknen för att dö.
Därifrån har vi fått begreppet ”syndabock”.
(Läs mer…)

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140921 – ”Lovande löften…”

Reflekterade veckobrevsläsare!

Löften är underbara…eftersom de lovar något…
Löften är besvärliga…när de inte infrias…
Många är de löften vi lovat oss själva och andra, som vi aldrig höll.
Uttrycket ”löftena de stå kvar” får en dubbel mening…
O-infriade löften skaver som stenar i skon, och får oss att skamfullt antingen lova alldeles för mycket eller aldrig mera våga lova något.
Inom AA/NA finns det tolv löften.
Löften som programmet ger till den som går stegen.
Dessa löften innebär att om vi gör rätt saker, så kommer rätt saker till oss, i stället för att som tidigare jaga det vi längtade efter på fel sätt och aldrig nå fram.
Så här sammanfattas löftena i ”Stora boken om AA”:
”Vi kommer att känna en ny frihet och en ny lycka. Vi kommer inte att sörja över det förflutna eller behöva stänga dörren om vårt tidigare liv. Vi kommer att förstå ordet sinnesro och vi kommer att uppleva frid. Oavsett hur djupt vi hade sjunkit, kommer vi att upptäcka att vår erfarenhet kan vara till nytta för andra. Känslor av värdelöshet och självömkan kommer att försvinna. Vi kommer att överge intresset för själviska ting och i stället ägna omsorg åt våra medmänniskor. Själviskheten kommer att ge vika. Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras. Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att försvinna. Vi kommer att intuitivt veta hur vi skall handskas med situationer som tidigare gjorde oss osäkra och rädda. Vi kommer plötsligt att uppleva att Gud gör för oss det vi inte kunde göra själva.
Dessa löften kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem”
(Läs mer…)

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Välkommen till gudstjänst på söndag 21 aug kl 11

Välkommen till gudstjänst på söndag 21 aug kl 11

Välkommen till gudstjänst 20140921 kl 11 i Slottshagskyrkan

Tema: Enheten i Kristus

Läsningar
Gammaltestamentlig text: Amos 9:11-15
Epistel: 1 Kor 1:10-13
Evangelium: Joh 17:18-23
Psaltarpsalm: Ps 95:1-7

Medverkande:
Gudstjänstledare: Ingela Dalesjö
Predikant: Margaretha Sturesson
Sång och musik: Lena Carlsvärd och Anders Pettersson
Ljudtekniker: Erik Forsberg
Kyrkvärdar: Tommy Westerlund
Diakoner: Hasse Orre och Karin Jensen
Barnkyrkan: Hanna o Martin Forsberg
Kollekträknare: Claes Erlandsson och Jan ”Palmis” Palmqvist

Tankar:
När du blir bästa vän med någon är det för att ni ungefär tänker lika i många saker, har ungefär samma intressen, smak av musik, böcker, maträtter eller värderingar i livet. Vi formas till att bli nästan som en person. När vi väljer att ingå ett äktenskap blir vi ju ett med varandra därför att vi går in i ett äktenskap.

Den här texten handlar om hur vi som tror på Jesus är olika men ändå har en gemensam nämnare: Att Jesus är Guds son, att han dog och att han uppstod. Sedan hur vi har bildat olika kyrkor beror att vi har liksom olika blommor i rabatterna hemma och i fönstren, vi lyssnar på olika sorters musik eller bakar olika sorters kakor. Klart att vår tro också ska kunna se olika ut.

Men olikheterna ska inte göra oss till ovänner. Om vi känner att vi går olika vägar så ska det kunna göras med förståelse, från båda håll.  Vi måste be om att utrustas med en stor respekt. Men också med en gåva att välsigna varandra, att konstatera att vi är just olika och ge varandra utrymme att gå vidare.

 

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140914 – ”Så gott vi kan…”

Reflekterade veckobrevsläsare!

Gottgörelse är en process, som vi inte styr över.
Vi erbjuder försoning – utan att försöka manipulera…
Vi sträcker ut våra händer – men kan inte tvinga…
Gottgörelsen är en frukt av en inre resa vi själva gjort, som fått oss att se konsekvenserna av vårt handlande – så långt vi nu kan göra det utifrån vår synvinkel…
Vissa personer har gjort sin egen resa och kommer att ta emot oss med öppna armar.
Deras ”äntligen” blir ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Nya förtroenden ges och relationer växer och fördjupas.
Andra står kvar på det förflutnas perrong med bister min och korslagda armar.
Om de inte vill eller kan se förändringen, så måste det få lov att vara dessa personers eget val och problem.
Deras reaktioner skall inte hindra oss från att fortsätta vår försoningsresa.
Andras reaktioner skall inte få styra vårt tillfrisknande…
Några är helt omedvetna om vad vi gjort, och dem bör vi helst inte berätta något för.
Vi får inte vara sådana egoister att vi enbart för vår egen skull skall berätta ”sanningen”.
Då får det räcka med vår egen uppgörelse i vårt inre och sedan söka att släppa taget.
När vi ibland inte har gjort så gott vi har kunnat, så får vi försöka att nu göra så gott vi kan…

Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!

Veckobrev 140907 – ”Gottgörelsens mellanrum…”

Reflekterade veckobrevsläsare!

Välkommen in i nionde steget som handlar om gottgörelse.
Synonymer är: kompensera, ersätta, betala, hålla skadeslös, försona, sona, reparera.
Termer som är tydliga och påtagliga.
Grundtanken är att lika tydliga som de övertramp som vi gjort andra är, lika tydliga skall våra försök att på nytt möta dessa människor i försonande handlingar vara.
”Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra…”
Utan ett sonings- och försoningsarbete hänger vi kvar i det som varit.
Går omkring och ber om ursäkt för att vi finns till istället för att konkretisera i ord och handlingar.
Ofta är det så att det som vi aldrig ger ord för växer inom oss – och andra – till felaktiga proportioner, som inte har med verkligheten att göra.
Typ ”vi tror att de tror att vi tror att de tror…”
I gottgörelsen erbjuder vi möjligheten till att kunna försonas.
Det handlar inte om att försöka köpa eller muta oss till någons godkännande.
Det handlar om att finna ett gott mellanrum, där det onda som hänt kan nämnas och läkas-så långt det är möjligt…
Den som väntar på något gott, kan gott vänta…

Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • Maila artikeln!