Välkommen till en öppen samtalsgrupp där vi varje torsdag tar oss an söndagens tema och texter.

Vi samtalar om söndagens tema och texter. Ofta utgår vi från Efesierbrevet i och med temaåret Se vilket hopp, men även till temaåret finns evangelietexter och gammaltestamentliga läsningar föreslagna.

Läs gärna texterna och fundera i förväg, du hittar det alternativa kyrkoåret och annan information om Se vilket hopp på Equmeniakyrkans webbplats.