Tisdagsträffen – RPG

Välkommen till Tisdagsträffen i Rosengårdskyrkan, Pingstkyrkan och Slottshagskyrkan.

Varannan tisdag kl 14.00. Något för dig som är dagledig!

Tisdagsträffen är en öppen gemenskap för alla som vill träffas i trivsam och berikande samvaro. Varje gång har vi en kort andakt, dricker kaffe med hembakat bröd och lyssnar sedan till dagens gäst.

Verksamheten är ansluten till RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) -som har kristen inriktning och är öppen för alla oavsett livsåskådning och politisk uppfattning.

Genom RPG är varje deltagare olycksfallsförsäkrad i samband med varje samling på vägen till och från denna.

Som medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar hos Salus Ansvar, att få 10% hos SJ om du uppger medlemskod vid bokning av biljetter. RPG har i likhet med andra pensionärsorganisationer (PRO och SPF) överläggningsrätt med regering och departement i frågor som berör pensionnärer. Skåne-Blekinge distrikt är representerat i Region Skånes centrala pensionärsråd.

Vårens träffar 2014 (Här kan du ladda ner hela programmet)

Om inget annat anges, är träffarna varannan tisdag kl 14

21 januari i Slottshagskyrkan
Årsmöte
Våra tre pastorer medverkar

4 februari i Rosengårdskyrkan
”Två år med en kung”
Bengt Roslund berättar om TV-möten med kung Gustav VI Adolf

18 februari i Pingstkyrkan
”Kyrkkaffe – bullar, böner och berättelser”
Förlagsredaktör Anna Braw berättar

4 mars i Slottshagskyrkan
”Lyft blicken! Känner du din stad?”
Landskapsarkitekt Lars Wikström berättar och visar bilder

18 mars i Rosengårdskyrkan
”I begynnelsen var Big Bang!  Finns det plats för Gud i forskarnas universum?”
Professor Trygge Mettinger

1 april i Pingstkyrkan
”Barnhemmet”
Borgmästare Carin Wredström berättar och visar bilder om en resa till Ukraina

15 april i Slottshagskyrkan
”Blomstrande glädje i Helsingborg”
Stadens trädgårdsdesigner Annika Anderberg Boman berättar och visar bilder

29 april i Rosengårdskyrkan
”Min livsberättelse i tal och ton”
Kyrkomusiker Gerd Ebegård sjunger och berättar. Blir även önskesånger

13 maj
”Vårutfärd”
Besök i Issjö gamla missions-hus norr om Traryd i Småland,
Lennarth Nilsson och Peringe Pihlström visar oss runt

RPG – distriktet Skåne- Blekinge
22-29 april Resa till Lago Maggiore
18-22 aug Resa till Rügen

Dessutom promenerar vi med eller utan stavar följande torsdagar kl 9.30. Ta med kaffe!

Mars
6 Fredriksdal, bilparkeringen
13 Pålsjö skog, tennisbanan
20 Jordbodalen, Folkparken
27 Landborgen, Slottshagskyrkan

April
3 Fredriksdal, bilparkeringen
10 Pålsjö skog, tennisbanan
24 Barnens skog, parkeringen

Maj
8 Gröningen, Karl Johansgatan
15 Pålsjö skog, tennisbanan
22 Jordbodalen, Folkparken

Alla är välkomna till våra samlingar, även icke medlemmar!

Kort om RPG
Genom RPG är varje deltagare olycksfallsförsäkrad i samband med varje samling på vägen till och från denna. RPG har i likhet med andra pensionärsorganisationer (PRO och SPF) överläggningsrätt med regering och departement i frågor som berör pensionä- rer. Skåne-Blekinge distrikt är representerat i Region Skånes centrala pensionärsråd och i sjukvårdsdistriktens pensionärsråd.

Vi behöver alla gemenskap… Välkommen till oss i Rosengårdskyrkan – Brytstugevägen 2, Slottshagskyrkan – Nedre Långvinkelsgatan 26 och Pingstkyrkan – Bollbrogatan 10

Kontaktperson för Slottshagskyrkan:
Göran Salomonsson, tfn 22 87 49.

Kontaktperson för Rosengårdskyrkan:
Jan Ahlgren, tfn 14 63 93

Kontaktperson för Pingstkyrkan
Ernst Andersson, tfn 28 14 24.

RPG

Som medlem i RPG har du möjlighet…

…att få rabatter, med Smart-Seniorkortet på olika produkter t ex apoteksvaror, glasögon, hygienprodukter, telefon, hotell m.m. ”Det goda livet” med www.smartsenior.se