Veckobrev 080217

Veckobrev 080217

Kära veckobrevsläsare. I veckan ledde jag en pröva-på-retreat på klostret på Kumlaanstalten. Fem killar från olika anstalter, en klostervärd (som själv gått en 30-dagarsretreat) och jag tillsammans under fyra dagar, varav en dag i tystnad. Reflektioner, varvade med...

Pilgrimsvandra mot påsk…/1/ – 080211

…i ditt inre… …varje dag genom att… …läsa den föreslagna texten, …på nytt gå igenom texten utifrån frågeställningen/arna, …begrunda reflektionen och vara bedjande… Du finner fortsättningen på www.slottshagskyrkan.se...

"Höga ideal…" – Veckobrev 080210

Kära veckobrevsläsare. Jag håller på att läsa Barack Obamas memoarer ”Min far hade en dröm”. En ovanligt ärlig beskrivning så långt jag hitintills läst. En intressant sekvens – som hans morfar berättar – är när hans far gått med några vita till...
Lågvarvigt – Veckobrev 080203

Lågvarvigt – Veckobrev 080203

Kära veckobrevsläsare. Det finns en rörelse över en del av vår världen som heter ”down-shifting”. På svenska översatt till ”lågvarvare”. Det är människor som bryter mönster, frivilligt hoppar av en god karriär och som väljer ett liv som ger lägre inkomst och mera tid...