Luk 18:16 ”men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.”
Det finns några texter, som hänger ihop. Dels när Jesus ställer ett barn framför lärjungarna och använder det som ex på ödmjukhet (Matt 18:3-4)
När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. [15] Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” [16] Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Mark 10:14-16
”om ni inte omvänder er och blir som barnen…”, dels när han tar barnen upp i famnen och välsignar dem (Luk 18:16) sådanas är Guds Rike…”
Var de inte omvända redan? I varje fall inte i tankarna…, deras värderingar gjorde en djupare påverkan omöjlig. Matteus använder här ett grekiskt ord för ”omvändelse” som betyder ”vända tillbaka” Den vuxne hade förlorat något och behövde återerövra det. Vad är det för mening att diskutera andliga frågeställningar om själva grunden är diffus?
De vuxna som tvistade om vilka som var störst utgör alltså en andlig livsrisk för barn, den vuxne behöver återvinna vad de förlorat i kampen för livet i en värld där storhet, makt och inflytande hotar att döda det som en gång var barnets andliga egendom, då när Guds försprång är starkast.
Betydelsen av hemmet/familjen, relationerna, vi har oftast tänkt att det är kyrkan/församlingen som skall fixa våra barns andliga upplevelser, men handen på hjärtat, så visst är det vardagslivet i hemmet vi skulle hjälpa varandra till i första hand, och verksamheten i kyrkan är ett komplement till hemmet, ett stöd…När Jesus använder sig av ”Guds Rike” tänker han mera på fadern än konungen, mera om kärleken än makten, mera om tjänandet än om härskandet, och hela hans uppfattning styrdes utifrån denna grundval. Det är ordet ”liten” och inte ”stor” som är honnörsordet i det rike som Jesus talar om. Den vuxne behöver ödmjuka sig och bli det som barnet redan är och alltid har varit!
Vad är jämförelsepunkten? Barnet saknar meriter, barnet kommer tomhänt med sig själv – och det är det som räcker!!!!
Jesus identifierar sig med barnen, utan att närmare beskriva hur och varför. Men det borde för oss vara en tankeställare i hem och församling, hur vi relaterar till barnen.
Det finns dom som talar sig varma för mänskligheten men avskyr människor – Jesus älskade alla människor han mötte. Jesus var under hela sitt liv ständigt på väg över gränser och därigenom byggde broar mellan människor och mellan Gud och människor.
När han samlade sina lärjungar var det människor från olika bakgrunder, med olika yrken, personligheter och temperament
Vördnad för personligheten fanns. Han kopplade samman mystik och praktik, bön och handlande. Han beskrev ett nytt sätt att tänka, handla = Guds Rike, Matt 6:33 som innehåller det himmelska och det bästa från det mänskliga =Guds Rike.
Som handlade om att vara barmhärtig och att älska i st f att döma och förakta- Luk 6:37
Gud var först…

P nilsson 080309