Kära veckobrevsläsare.

Jag har varit ledig i två veckor och varit på ledarkurs den tredje.

Ibland behövs pauserna.
Nej, inte ”ibland” utan kontinuerligt behövs pauserna.

”Utan pauser stannar mitt liv upp”, har jag själv skrivit någon gång och man bör praktisera det man själv säger.

En av kursdeltagarna – Cissi Glittvik – hade skrivit en mycket insiktsfull bok som heter ”Friskvård för insidan”. Jag tar mig friheten att citera ur kapitel två:

”Dags att boka in sig själv…
Nu är det kanske ändå dags
att ta över kommandot.
Boka in egen tid
i din kalender,
Slumpvis,
då och då
Använd spritpenna!
Svart!
Så att du inte kan sudda ut dig själv…
Alla bokar in sig i din kalender…
Och du får inte plats
Nu är det kanske ändå dags
att boka in sig själv…”

En god vecka med ”inbokningar för dig själv” önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på

www.slottshagskyrkan.se eller

maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se