Kära veckobrevsläsare.

Två dygn på Utpost Hållö – 15 minuters båtfärd utanför Smögen – är en mycket säregen upplevelse!

Ön är 1 km bred och 1, 5 km lång.

Mestadels bestående av rödaktig granit, som av inlandsis och havets stormar formats till de mest otroligt mjuka former.

Hårt som granit!?

Jag ser, lyssnar, andas in, känner …

Hur åstadkommes detta?

Tänker på den återkommande ständigheten… nötningen, slipningen…samverkan av ett antal omständigheter…

Och jag funderar ett steg till…

Visst är det så med oss människor att det är slipningen som plockar fram vår kvalitet?

Den vardagliga nöt-ningen och möt-ningen av omgivningen…

I vishetslitteraturen i gamla testamentet kan vi läsa följande i Ordspråksboken 27:17

”Järn ger skärpa åt järn, så skärper den ena människan den andra. ”

Såvitt jag förstår så handlar skärpning om att ihärdigt finna den rätta vinklingen.

Ibland säger vi till varandra ”Skärp dig!” som om det är ett enmansföretag.

Snarare är det ett teamwork då vi ber vår omgivning : ”Skärp mig!”

En god skärpande vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på

www.slottshagskyrkan.se eller

maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se