Helge From – 080514

”En pilgrim finner meningen – trots sina stavfel…”