Helge From – 080520

”Stanna man i tid får man tid att tänka efter före…”