Helena Andersson startar upp en sång-/musikgrupp för 3-6-åringar i kyrkan.

Gruppen samlas under gudstjänsttid i cirka 30 minuter på följande datum:

14, 21 sept, 5, 19 okt, 2, 16, 30 november, 14 december