Kära veckobrevsläsare.
Det är tacksägelsedagen.
Ett litet ”t” skiljer ”tack” ifrån ”ack”.
Acksägelsedagen låter inte lika sympatiskt.
Men jag anar det finns fler acksägelsedagar än tacksägelsedagar i våra liv.
Hur det nu kan komma sig…?
Kanske en oförmåga att kunna härbärgera det goda i livet – såväl som det onda…
Just  nu brukar jag säga när någon frågar mig hur det är:
”Jag vaknade idag igen – det var succé, och det övriga som händer mig är en bonus” .
Överdrivet?
Nja, det är bara det att jag börjar inse att livet är inte så självklart.
Och när detta börjar gå upp för mig, så blir jag tacksam för varje ny dag.
Nästan så jag skulle kunna sjunga duett med Arja i ”jag vill tacka livet”.
Eller åtminstone deklamera med (t)acklamation…
En vecka i tacksamhetens tecken önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se