Kära veckobrevsläsare.
Prästen Ted Harris och journalisten Ann Lagerström har tillsammans gjort en nytolkning av den store danske filosofen Sören Kierkegaard.
Kierkegaard tillhör inte det enklaste att ge sig på och filosofera kring, men boken ”Konsten att leva innerligt” kan vara ett bra hjälpmedel att få tankekontakt med de existensiella djupen som öppnar sig.
”Alla behöver en livsåskådning” hävdade Kierkegaard, ”något som får oss att gå upp på morgonen, som ger perspektiv på tillvaron och kraft att leva. Utan det tappar vi fotfästet och blir tomma inombords.”
Det växer fram tre stadier och nio steg ut ur hans egen brottningskamp med de existensiella frågorna som kan belysa vägen till att finna meningen med livet. Och intressant nog handlar det om att lära sig leva innerligt.
Det börjar i sinnlighetens stadium med att möta världen som den är, för att sedan börja samla på saker och låta oss berusa oss av tingen– en njutningens och materialismens fas .
Nästa stadium är innerligheten där vi vågar bli autentiska – medvetet visa vilka vi är. Stegen där är att utifrån innerligheten vilja välja – med risk att välja fel – och att våga handla och ta konsekvensen av våra val.
Tredje stadiet leder oss fram till andligheten som innehåller stegen att öppna sig, att älska villkorslöst och att bli ett med allt. I relationen blir kärleken länken mellan det timliga och det eviga, kärleken är vår möjlighet att uppleva  det oändliga i andra  och oss själva.
Låt mig få ge några märgfyllda citat:
”Bara den som sänkt sig ner i Existensen, i Allt, i Intet, kan upptäcka att vi redan är det vi söker och kan älska utan att vilja ha något tillbaka.”
” Att följa med i din egen livsprocess, att sakta bli mer och mer medveten om vem du är och och förstå allt mer av det som du ser omkring dig, det är det som är människans väg. Det är det som ger ditt liv mening. Bara det…” skriver Kierkegaard och tillägger att
”det farligaste är att bli färdig alltför fort”.
En innerlig vecka önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se