Kära veckobrevsläsare.
Efter att ha följt serien ”Himlen kan vänta” – ett reportage om personer som drabbats av livshotande sjukdomar och hur de reagerar – så faller tankarna per automatik in på hur jag själv agerar och re-agerar på det oplanerade som händer mig i livet.
Det som stör det redan planerade.
Är kriteriet på ett gott år en fylld almanacka, där inget får störa?
Vad gäller kyrkklockors klang så är det tomheten som ger den speciella klockklangen, som ljuder över nejden när kläppen når manteln.
De fyllda – liksom de ofyllda – dagarna gör oss till dem vi är…
Det vi var med om – liksom det vi inte fick uppleva…
Det vi mottog – liksom det som togs ifrån oss …
Det gamla året ligger snart bakom.
Låt det fyllda liksom det o-fyllda skapa en helhet, som skapar den resonans som gör att våra liv ljuder på vårt speciella sätt.
Ett gott sammanfogat slut på det gamla året och ett Gott Nytt År fyllda med fyllda såväl som ofyllda dagars möjligheter önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila  pastor@slottshagskyrkan.se