Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan på söndag 1 februari kl. 11. I gudstjänsten spelar Berth Lideberg, Pär Sjölander sjunger och Jan Hallström är mötesledare. Lennarth Nilsson predikar över temat ”Jesus – vårt hopp”. Under gudstjänsten har barnen möjlighet att delta i söndagsskola.

Och efter gudstjänsten serveras gott kyrkkaffe i Kärnpunkten!

Välkomna!