Kära veckobrevsläsare.
Vi satt och pratade i veckan några stycken.
Någon berättade om kvinnan som blint följt GPS-intruktionerna vid bilkörningen och hamnat totalt fel – i scooterspåret!
Det är nödvändigt att använda sitt förnuft – också…
I dagarna kommer Margaretha Sturesson ut med den starkt självutlämnande boken ”Om det så skulle kosta mig livet”.
En personlig berättelse om 16 år i sektliknande sammanhang, där längtan efter det fullkomliga andliga livet så småningom leder till ett blint överlämnande av en ledares ensidiga ”GPS-instruktioner”.
Där en god människosyn och kärleksfull gudsbild raseras till fasansfulla vrångbilder.
Svårt att förstå hur det kan gå till – men jag anar att vem som helst skulle kunna hamna i manipulativt maktmissbruk om vi nonchalerar personliga gränssättningar.
Margarethas berättelse pekar också på att det friska i oss är starkare än det sjuka, det finns vägar ut – om och när vi vill.
Sund andlighet innehåller en stor portion av sunt förnuft och god vilja.
En förnuftig vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se

ps. Lördagen 28 februari kl 10 berättar Margaretha Sturesson på en frukostsamling i Slottshagskyrkan utifrån sin bok om maktmissbruk i Guds namn, om att vara offer och förövare i samma person och vägen vidare. Fralla med kaffe/the serveras från kl 9.30 till självkostnadspris.