Kära veckobrevsläsare.
För några veckor sedan kunde jag inte ta emot flera mail.
Själv visste jag inte om det.
Det var först när någon berättade för mig att hans mail till mig ”studsade” tillbaka, som jag förstod att det var något fel.
Och ”felet” bestod i att min mailbox var fylld till brädden.
En snabb rensning levererat till papperskorgen– och min dator var klar att ta emot nya fräscha mail.
Slog mig en tanke att det är ungefär likadant som för oss.
Ibland är vi så fyllda med gammalt material att vi har svårt att ta emot ny information .
Och oftast är vi inte medvetna om detta…
Och tycker heller inte om när någon försöker berätta det för oss…
För vi har svårt för att slänga…
Hur rensar vi då?
För människor inom tolvstegsrörelsen så är en dos ur ”Dagliga reflektioner” och Sinnesrobönen oftast förekommande
Inom kristna traditionen finns andakten som en paus i vardagen.
Ordet andakt har sitt ursprung i tyskans andenken, fritt översatt ”att tänka på något”.
Andakten är en källa till lugn och ett tillfälle att varva ner. Att rikta in vår kompass i rätt riktning, mot Gud.
För mig handlar det om reflektion/genomlysning av intryck/möten jag är med om under dagen.
Så att jag kan släppa taget om vissa händelser/känslor/tankar.
Välsignade papperskorg…
En vecka med goda kast önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se