Helena Andersson fortsätter med  sång-/musikgruppen för 3-6-åringar i kyrkan.

Gruppen samlas under gudstjänsttid i cirka 30 minuter på följande datum:

Aktuella datum för vårterminen är:

29 mars, 19 april, 3 maj, 17 maj, 31 maj och eventuellt 7 juni.