Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan nu på söndag 22 mars. Gustaf Danielsson – pionjärpastor på Örestrand – predikar, Helena Andersson sjunger och Berth Lideberg spelar flygel. Förutom vår vanliga kollekt så blir det en utgångskollekt till Gideoniternas bibelspridning.

Efter gudstjänsten serveras som vanligt gott kyrkkaffe i Kärnpunkten!

Välkomna!

Läs artikel om Gustaf Danielsson på hd.se.