Hoppet!!
Text: Rom 5:1-5

Det är intressant att lägga märke till att många av de böcker som publicerats senare har tid har med hopp att göra. I ”Agenda för en hoppfull värld” säger Jim Wallis att hopp inte är en känsla utan ett beslut, ett val som vi ställs inför. Valet som mänskligheten står inför idag är mellan cynism och hopp. För Jesu efterföljare var hoppet för deras framtid kopplat till mötet med personen Jesus. När Hoppet dör är det svårt att behålla en hoppfullhet inför framtiden. Hans uppståndelse ändrar allt. I varje ny situation de ställdes inför kunde de lyfta blicken och se Honom som uppstått. Nu lever Han, nu kan vad som helst ske!

Det var med denna djupa hoppfullhet som de inbjöd människor att bli delaktiga i Riket, i Gudskonspirationen som höll på att bryta fram. De mest maktlösa, utanför och nedtryckta blev erbjudna de goda nyheterna. Det fanns många frågor om Gudsriket, liksom det gör idag också.

Jesus avråder oss att spekulera om rikets framtid, och uppmuntrar oss att ropa ut det. Han talar inte om en förutbestämd framtid, eller en slumpmässigt ordnad värld, men snarare om världens framtid som vilar i en god Faders händer och ger oss hopp. De profetiska förutsägelserna är inte som en färdiginspelad, klippt och färdig film som vi sitter och ser spelas upp framför oss. Dess slutscen måste inte vara världens undergång.

Den profetiska rollen är att varna och uppmuntra, att visa på möjligheten till en andra chans – att förändring är möjlig! Ett förutbestämt öde skulle vara om vi sa: ”Det kvittar vad du gör så kommer du ändå att misslyckas.” Men varningar och löften är av typen: ”Jag vill att du ska veta att jag alltid är hos dig och du kan lyckas.”

Guds rike ger oss en oerhörd utmaning och ställer oss inför ett livsavgörande, stort val. När vi tillsammans väljer Guds löften kan en förändring ske, vår värld kan födas på nytt! Nu lever Han, nu kan vad som helst ske!

Peringe Pihlström