Kära veckobrevsläsare.

Läste om de fem friheterna:
Friheten att se och höra som det är, i stället för som det borde vara eller har varit…
Friheten att säga som det du tänker, i stället för det du borde säga…
Friheten att känna det du känner, i stället för det du borde känna…
Friheten att fråga efter det du vill, i stället för att vänta på tillåtelse…
Friheten att ta risker, i stället för att välja att vara trygg och säker…
En vecka fylld med frihet önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på

www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se