Barnsång

Barnsång

Helena Andersson fortsätter tillsammans med Michelle Hallström med sång-/musikgruppen för 3-6-åringar i kyrkan. Gruppen samlas under gudstjänsttid, med start i gudstjänsten en kvart. Aktuella datum för hösten är: 13 september 20 september 27 september 11 oktober 25...
Veckobrev 090906 – "Tillit"

Veckobrev 090906 – "Tillit"

Har varit med om ännu en retreat på anstalten, Helsingborg. Dygnet innehöll reflektioner, samtal och tystnad. Ett ord som ofta återkom var ”tiden”… Det destruktiva händer på ett ögonblick, det tar tid att bygga upp. Reflektion som kräver tystnad är också en...

Söndagstankar 090906 – "Att urskilja kroppen"

Att urskilja kroppen, l Kor 10:14-11:34 Kyrkan är en plats för ”hemspråksundervisning”. Vi får hjälp att förstå och identifiera Gud, genom Ordet och genom bönen och genom samtalet och genom att tillsammans få gestalta Gud. Andligheten – liksom Gud- finns överallt, men...
Gudstjänst 090906 – obs. tiden kl. 11

Gudstjänst 090906 – obs. tiden kl. 11

Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan på söndag 6 september. Observera tiden: kl. 11:00. I Gudstjänsten predikar Lennarth Nilsson och Gitarrbröderna medverkar. Insamling till Baptistsamfundets projekt Mänskliga rättigheter, Brommadialogen och...
X