Gode veckobrevsläsare.
Agnes far var albansk specerihandlare.
När Agnes var nio år dog hennes far och lämnade modern ensam med tre barn att försörja.
Hon blev sömmerska och sydde vackra brudklänningar.
När en änka dog och efterlämnade sex barn, tog Agnes mamma hand om dem och uppfostrade dem som sina egna, trots att det var fattigt i hemmet.
Agnes var mycket intresserad av studier, körsång och mandolinspelande, men vid tolv års ålder började hon förstå att hon drogs till ett liv där hon fick ta hand andra.
Men hon var oviss om sin framtid och frågade sin biktpräst som svarade att ”den djupa inre glädje du känner när du handlar är kompassen som visar dig vilken riktning ditt liv skall ta”.

Hon började sitt omhändertagande liv som nunna och som lärarinna åt priviligierade studenter i Indien, men det var inte förrän hon var trettiosex år gammal som hon kom underfund med sitt egentliga kall.
Den tionde september 1946 fick hon en plötslig insikt – istället för att vara åtskiljd från de människor som mest behövde hennes hjälp, skulle hon leva bland dem medan hon hjälpte dem.
”Att ta hand om de sjuka och döende, de hungriga, de nakna och de hemlösa – att vara Guds kärlek personifierad och ge den till de fattigaste av de fattiga”.
Den dagen började hon göra upp planer för att starta sitt eget hjälparbete, Barmhärtighetens missionärer.
Den kvinnan blev nobelpristagaren Moder Theresa.

I fjol kom det ut en bok där brev mellan henne och sin biktfader citerades, vilka berättar att Moder Theresas stora sorg var att när hon väl fattat detta beslut, så förlorade hon sin innerliga kontakt med Gud, som hon haft sedan ungdomen.
Detta hindrade henne dock inte från att oförtrutet fortsätta  den väg hon beslutat.
En grundmurad karaktär fördjupades genom de handlingar som hon varje dag genomförde.

När hon vid  nobelfestligheterna skulle hålla ett tal till ett antal personer i hög chefsställning om ledarskap, så kliver hon fram , tittar ut över deltagarna och frågar ”Älskar ni era medarbetare…?” Det blir en pinsam tystnad, folk skruvar på sig och Moder Theresa fortsätter: ”jag har inget mera att säga…”
En vecka med kärleksfull beslutsamhet önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se