Välkommen på frukostmöte på lördag 6 mars.

9.30 Vi startar med att äta en god frukost nere i Kärnpunkten

10 Frukostträff, ”Att möta människor där de befinner sig…,” Glimtar från RIA-Hela Människan, De glömda barnen, Fängelsekyrkan och klosterverksamheten på Kumla.

Mikael Davidsson och Christian Falk berättar personligt utifrån sina liv

Gunilla Forsberg, Totto Renstig och Lennarth Nilsson delar erfarenheter i mötet med människor och Monica Pettersson har med gitarren, här såväl som i besökgruppen på anstalten.