Kära veckobrevsläsare

Jag mötte en god vän i veckan, som hade ett gott citat han delade med sig av:
”En dag skall vi alla dö.
Alla andra dagar skall  vi leva…”
Så självklart att vi tappar bort detta.
För självklarheter blir grumliga ganska snabbt och förlorar sin självklarhet.
Och så många onödiga dagar som gått förlorade för att vi tog ut döden i förskott…
Vältrade oss i självömkan och sjönk ner i misströstan utan att kunna skönja en morgondag.
I stället för att vara livs levande…
”Allting har sin tid” skriver författaren till Predikarens bok i Vishetslitteraturen i Gamla Testamentet.
Inser vi detta så kan vi med frimodighet ta emot varje dag ur Guds hand och lämna tillbaka den i Guds hand.
Det är sådant som kallas återvinning – tror jag…

En god levande vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt,
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se