Kära veckobrevsläsare

Nu är det vetenskapligt bevisat, det som vi anat men inte alltid vågat hoppats på.
Goda gärningar – vänlighet, generositet och samarbete – smittar och sprider sig lika fort som dåliga.
Och det krävs bara en handfull hjälpsamma personer för att verkligen göra skillnad.
När människor får del av en god gärning så hjälper de andra, som inte behöver ha med den ursprungliga gärningen att göra, och ett socialt nätverk växer fram där samarbetet inspirerar dussintals andra människor. En formlig dominieffekt uppstår när en persons generositet sprider sig till fler och fler i en exponentiell kurva.

Studien publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences.
“Du återgår inte till ditt gamla själviska jag igen” sager Nicholas Christákis, professor i sociologi och medicin vid Harvard.

Så vad väntar vi på?
Alla vill vi ju göra en skillnad.

En smittande vänlig och generös vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt,
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se