”Vann du?” frågade ett barn sin mamma när hon kom hem från sin första tysta retreat.
Barnet trodde att de lekt ”tysta leken” och att poängen vara att få de andra att skratta medan man själv klarade av att vara tyst.
Att vinna den goda tystnaden är inte helt enkelt i vårt samhälle som översvämmas av störande ljud.
Luffaren Bolle i Harry Martinsson roman Vägen till Klockrike talar om det oslagbara i att finna sanningen i tystnaden:
”Ingen annan sanning sitter kvar i en så naturligt som den man finner i tystnaden. Allting talar. Sol och gräs och blommor, sjöar, människor som tyst går förbi eller som man möter. Och tankarna kommer igång inom en genom allt man mött och sett. Och envar som inte tänker får skylla sig själv. Han får aldrig del av sanningen i tystnaden. I tystnaden får allting plats, men i talet bara ett i taget.”

Låt tystnaden komma till tals önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se