Matteus 20:1-16

Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.”

Måndag Med himmelriket är det som …”
Hjälp mig att söka himmelrikets verklighet idag…

Tisdag ”. Vid elfte timmen gick han ut igen..”
Gud som arbetsförmedlare-det finns jobb för mig, för den som vill…

Onsdag ” Då protesterade de..”
– Ibland måste jag få protestera…

Torsdag ”De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss …”.
-Hjälp mig att släppa jämförelsens infekterade tankar..

Fredag ” ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig
– Min rättvisa och Guds rättvisa har lite olika utgångslägen…

Lördag ”, Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt?…”
-Guds suveränitet och generositet är Guds eget …

Söndag ” Så skall de sista bli först och de första sist …. ”
-Hjälp mig vila i att Gud tar hand om placeringskorten…

pl 0110220