Reflekterande veckobrevsläsare!

”Jakten på lyckan” heter ett TV-program som gått i olika avsnitt.
Man kan bl a gå in på Internet och göra ett lyckotest.
Jag kom fram till att jag var 84% lycklig.
Gjorde om ett testet efter några minuter och då kom jag upp till 92% lycka!!
Vågade inte göra testet en tredje gång…hur lycklig kan man vara egentligen..?
Så här tänker jag:
Lycka hänger ofta samman med känslor, och känslor kommer och går.
Inser att mina ”lyckade” resultatet hängde mera samman med mina beslut, utifrån de frågeställningar som fanns, än mina känslor just då.
Besluten grundar sig i många fall på jämförelse med omgivningen.
Detta gör tillförlitligheten minimal.
Min personliga klangbotten är ganska mörk.
Det har gjort livet onödigt problematiskt flera gånger – samtidigt som det hjälpt mig att lite mera försöka förstå andra människors reaktioner…
Humorn har utan tvekan varit min bästa bundsförvant att få den välbehövliga distansen till mig själv och mina mer eller mindre olyckliga omständigheter.
Förresten, är det så att ett ”lyckligt liv” måste bestå av ett ”lyckat liv”?
”Lyckan kommer, lyckan går-du förbliver Fader vår” har många av oss avslutat vår aftonbön med.
En stark antydan till ett fundament i tillvaron.
Jag håller med Ronny Eriksson – stå-upparen från min hustrus hemort Roknäs – när han i monologen ”Pessimistkonsulten från Norrbotten”  säger ”Kom ihåg en sak,  hä´  aldrig för sent att ge upp…”

En beslutsam vecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på  pastor@slottshagskyrkan.se