Reflektioner för veckan: Joh 3:8, Joh 20:20-21, 16:14, Gal 5:22-23, Kol 3

Måndag Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.””
Hur positivt överraskande är jag-för mig själv och andra?

Tisdag Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”.”
Jag får Guds Frid för att dela ut den till andra…

Onsdag Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande”
Hjälp mig att ta emot Jesu goda andedräkt idag…

Torsdag . Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot …
Fadern o Sonen och Anden pekar på/förhärligar varandra, vem pekar jag på idag?

Fredag Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.
Hjälp mig idag Du Heliga Ande att leva i enheten med dem jag möter

Lördag Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.
Hjälp mig idag Du Helige Ande att vara fruktbärande…

Söndag Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod
Hjälp mig Du Helige Ande att idag klä mig i denna goda ”ande-dräkt”

 

/finns på  www.slottshagskyrkan.se/category/vaxtlandet/